Intrastat

Nabzíme Vám zpracování přehledu Intrastat. Povinnost podávat tyto výkazy má každá firma, která obchoduje se zeměmi EU a doveze či vyveze zboží za více než 12 000 000Kč za kalendářní rok, počítá se zvlášť dovoz i vývoz, tj. je možné, že firma splní podmínku pro podávání výkazu pouze za jeden směr obchodu. Výkazy se podávají pouze elektronicky vždy do 12.pracovního dne následujícího měsíce. Povinnost vykazovat začíná v měsíci, ve kterém firma (zpravodajská jednotka) překročí práh 8 mil Kč. Je třeba se k vykazování elektronicky přihlásit na celním úřadě.

Naše firma Vám nabízí kompletní zpracování přehledu, stačí pouze dodat faktury za nákup zboží,  provedeme roztřídění do příslušných nomenklaturních kódu celního sazebníku, zpracujeme konečný přehled a odešleme na celní úřad. Ručíme za správnost a včasnost odevzdání přehledu, v případě kontroly ze strany celního úřadu a zjištění našeho pochybení uhradíme případnou pokutu, firma je pojištěna v dostatečné výši. Cení úřad uděluje pokuty za nevykázání přehledu až do výše 100 000Kč.

Cena za zpracování je stanovena individuálně dle obtížnosti zpracování a množství faktur. Přibližná cena je 50-200Kč za zpracovanou fakturu, odeslání hlášení i v případě nulového hlášení v měsíci, ve kterém neproběhl žádný obchod je 500Kč. Neváhejte nás kontaktovat, cenu za služby Vám sdělíme po konzultaci s Vámi.