• mobil
  602 256 861
 • email
  info@jktrans.cz

INTRASTAT

                                                       INTRASTAT

 

INTRASTAT je statistický systém pro sledování pohybu zboží mezi členskými zeměmi Evropské unie při vnitro unijním obchodu. Povinnost vykazovat data pro INTRASTAT se týká osob, které vyvezou zboží do zemí EU za více 8 mil. Kč nebo zboží v této hodnotě ze zemí EU dovezou. Určuje se zvlášť pro dovoz a zvlášť pro vývoz. Hodnota zboží se počítá vždy od 1.1. příslušného roku a povinnost vykazovat vzniká v měsíci, kdy je překročena částka 8 mil. Kč. Povinnost vykazovat data pro Intrastat v ČR mají pouze osoby registrované k přiznání DPH.

Výkaz může za firmu vyplnit jiný subjekt jako její zástupce.

 

Nabízíme nejen vyřízení veškeré agendy, ale i zajištění dalších služeb :

 • zaevidování společnosti na příslušném celním úřadě a komunikaci s ním
 • zařazování (označování) zboží do podpoložek kombinované nomenklatury      odpovídajících povaze a stavu zboží, v jakém se nachází v době jeho      přijetí nebo odeslání
 • kompletní zpracování výkazů pro Intrastat o řádné a správné vyplňování      výkazů o zpracování též negativních výkazů
 • opravné výkazy v případě dodatečných dokladů
 • podání výkazů elektronickou formou
 • pomoc při případné kontrole

Výhodou zpracovávání INTRASTATU námi, jako zástupcem, bude pro Vás úspora pracovní síly na zpracování nové evidence obchodů v rámci EU, nákladů na školení této síly, sledování změn TARICU a dalších nákladů s tímto spojených.

 

Cena za službu je stanovována individuálně dle náročnosti zpracování, při větším počtu faktur jsou poskytovány významné množstevní slevy.

Základní cena za zpracování je 200,-Kč za 1 fakturu nebo 10Kč za položku na faktuře.

zpracování celkového hlášení nebo podání negativního hlášení   500,-Kč

Všechny ceny jsou vedeny bez DPH.

Registrace k podávání hlášení a poradenství je pro naše klienty zdarma.

  • Naše kontakty
  • mobil +420 602 256 861
  • email info@jktrans.cz
  • Sídlo
  • Milánská 454
  • 109 00 Praha 10
  • Zavoláme Vám